Dienst Anesthesie Sint-Elisabethziekenhuis Herentals

Kies hier de gewenste grootte van de tekst 100%  125%  150%  200%

Centrale Blocks

Bij centrale blocks worden de zenuwen ter hoogte van de rug tijdelijk geblokkeerd. Het pijnsignaal kan hierdoor de hersenen niet bereiken.

Er bestaan twee verschillende technieken: de peridurale of epidurale anesthesie en de rachi of spinale anesthesie. Beide technieken worden hier besproken met hun voor- en nadelen. Drie opmerkingen moeten gemaakt worden alvorens u het hoofdstuk aanvat:

 • indien u wat zenuwachtig bent of gewoon wat wil slapen kan steeds een sedatie gegeven worden
 • ernstige complicaties die hier vermeld zijn, komen extreem zelden voor • De epidurale of peridurale verdoving


  Bij de peridurale verdoving wordt een naald tussen de wervels opgeschoven tot in de peridurale ruimte. In deze ruimte liggen de zenuwen die uit het ruggenmerg komen en naar een deel van het lichaam lopen (de benen, de armen, de buik, .). Door verdoving in deze ruimte te spuiten kan men een deel van het lichaam verdoven.

  Het is bovendien mogelijk om in deze ruimte ook nog een catheter op te schuiven waarlangs gedurende een langere periode lokale verdovingsmiddelen kunnen worden toegediend. Deze techniek wordt toegepast bij pijnlijke buik- of borstkasingrepen of zeer pijnlijke ingrepen van de onderste ledematen. De catheter blijft dan enkele dagen ter plaatse en wordt verbonden met een PCA-pomp die continu pijnstilling toedient.

  Wat zijn de risico's en bijwerkingen?
  Deze kunnen in twee groepen onderverdeeld worden:

  1) Techniekgebonden:
  Bij het inbrengen van de epidurale naald kan het bot van de wervel geraakt worden wat een korte pijn kan veroorzaken. De naald kan eveneens de zenuw raken wat gepaard gaat met een pijnscheut in uw been. Meld dat aan de anesthesist die dan de naald lichtjes zal verplaatsen zodat de zenuw niet beschadigd wordt.

  Indien het membraan dat het ruggenmerg omringt, doorprikt wordt, kan u nadien hoofdpijn ondervinden die enige tijd aanhoudt. Het is een typische hoofdpijn die het meest uitgesproken is bij rechtop zitten of staan en verdwijnt bij plat liggen. Indien deze hoofdpijn aanhoudt, dient na een paar dagen een nieuwe epidurale inspuiting te gebeuren, maar dan met een kleine hoeveelheid van uw eigen bloed. Deze verwikkelingen komen echter zeer zelden voor gezien de ruime ervaring van de anesthesist.


  2) Medicatiegebonden:
  Het lokaal anestheticum (plaatselijk verdovingsmiddel) kan soms een bloeddrukval of veranderingen in het hartritme veroorzaken. De anesthesist volgt dat via de monitoring. Wanneer nodig, zal hiervoor medicatie gegeven worden.

  Zeer zelden kan een allergische reactie optreden. Indien dat in het verleden reeds is opgetreden, is het belangrijk dat aan uw anesthesist te melden.

  Bij een intravasculaire injectie (injectie in een bloedvat) van de lokale verdoving, kan U een metaalsmaak of duizelingen (zeer zelden convulsies of stuipen) gewaarworden. Wij proberen dat echter steeds te vermijden en deze complicatie is dan ook zeer zeldzaam.

  Het analgeticum (een product dat met het locaal anestheticum wordt gegeven om een sterkere pijnstilling te bekomen) kan een lichte jeuk veroorzaken die echter goed verdragen wordt.

  Door de verdoving heeft u ook minder controle over de blaas- en darmfuncties wat soms kan leiden tot tijdelijke urine-incontinentie. Ook voelen de benen zwaarder aan. Uit bed komen met een peridurale catheter zonder hulp is dan ook niet toegelaten.

  Zeer zelden is er sprake van ernstige neveneffecten en complicaties: infecties, bloeding ter hoogte van het ruggenmerg, toxische werking op de zenuwen. Dat kan mogelijks een blijvende gedeeltelijke verlamming veroorzaken. Indien u geneesmiddelen neemt die de bloedstolling beļnvloeden of indien u tekens vertoont van een verhoogde bloedingsneiging (neusbloedingen, vlug blauwe plekken,.) is het zeer belangrijk dat eerst aan uw arts te melden.

  Overzicht van voor- en nadelen


  Klik hier om meer uitleg te vinden over de peridurale verdoving.


  De spinale of rachiverdoving


  Bij een spinale verdoving wordt de naald iets dieper opgeschoven waardoor de punt van de naald in een soort zak komt die het rugenmergvocht bevat. Een inspuiting van lokale verdovingsmiddelen in deze ruimte zorgt voor een snelle en zeer goede verdoving, maar de verdoving is na een paar uur uitgewerkt. Deze techniek wordt gebruikt voor operaties aan de onderste ledematen. De mogelijkheid bestaat ook om met deze techniek enkel het te opereren been te verdoven.

  Ook de spinale anesthesie heeft voor- en nadelen


  Klik hier om meer uitleg te vinden over de spinale verdoving.


  Gecombineerde spinale en peridurale anesthesie


  Voor bepaalde operaties worden beide technieken gecombineerd. Het gaat dan om zeer pijnlijke operaties waarbij tijdens de operatie de benen zeer goed moeten verdoofd zijn, en waarbij een postoperatieve pijnstilling moet bekomen worden met een peridurale catheter.

  Het doel van deze methode is de voordelen van beide technieken te combineren. De nadelen blijven echter wel.

  Klik hier om meer uitleg te vinden over deze gecombineerde techniek.