Dienst Anesthesie Sint-Elisabethziekenhuis Herentals

Kies hier de gewenste grootte van de tekst 100%  125%  150%  200%

Bier Block

Bij een block volgens de methode van Bier worden de lokale verdovingsmiddelen in de bloedbaan gespoten. Zij wordt toegepast bij kleine tot middelgrote ingrepen van de voorarm, de pols en de hand.

De techniek heeft weinig nadelen. Wat wel als oncomfortable kan worden ervaren zijn het pikkend en brandend gevoel bij het inspuiten van de lokale verdovingsmiddlen en de druk die de manchet uitoefent op de bovenarm. Deze druk moet u een tiental minuten verdragen.Bij deze techniek wordt eerst een catheter in de te opereren arm geplaatst.Rond de bovenarm wordt een manchet aangelegd.Vervolgens wordt het bloed uit de arm gedrukt en wordt de manchet opgeblazen.Wanneer de arm op deze manier bloedleeg is gemaakt, wordt het lokaal verdovingsmiddel ingespoten. De verdovingsmiddelen verspreiden zich via de bloedbaan naar de zenuwven en verdoven op die manier de arm.